PERSONVERN

DAAE STUDIO SITT PERSONVERNLØFTE

Vi ønsker å gi våre brukere den best mulige handleopplevelsen. For å oppnå dette må vi behandle dataene dine - selvfølgelig på en måte der du har kontroll. 

Når du besøker og handler på DAAE Studio, er det DAAE WEAR AS ("DAAE WEAR", "DAAE Studio", "vi" eller "oss" etc.) som er ansvarlig for behandlingen. Du finner kontaktinformasjonen vår nederst i denne personvernerklæringen. 

Ditt personvern er høyt prioritert av oss, og vi forplikter oss til å behandle dataene dine på en sikker måte. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvilke personopplysninger vi samler inn når du besøker og handler på DAAE Studio, hva vi bruker dine personopplysninger til, og hvem vi deler dem med. 

PERSONLIG INFORMASJON VI SAMLER INN OG BRUKER

Hvilke kategorier personopplysninger vi samler inn: 
DAAE Studio samler inn følgende kategorier personopplysninger - enten det kommer direkte fra deg, gjennom din bruk av DAAE Studio, eller fra tredjeparter:

Profilinformasjon - med informasjon om navn, telefonnummer, e-postadresse, adresse og bruker-ID som vi tilordner brukere som oppretter en brukerkonto. 

Kontoinformasjon - med informasjon om kontobruk, påloggingsinformasjon, hvilke innstillinger du har valgt for profilen din, kommunikasjon med kundeservice, osv. 

Betalingsinformasjon og kjøpshistorikk - med informasjon som kortinformasjon, tidspunkt, dato og hvilket produkt du har kjøpt på DAAE Studio.

Aktivitets- og teknisk informasjon - med informasjon om aktiviteten din på DAAE Studio (hvilke produkter du er interessert i, osv.) og teknisk informasjon som er egnet til å identifisere enheten du bruker på DAAE Studio, for eksempel informasjonskapselidentifikato er og metadata knyttet til markedsføring (for eksempel når en nyhetsbrev åpnes og leses), logger osv.

Brukerpreferanser og atferd - med informasjon om preferanser og interesser som du direkte kommuniserer til oss gjennom din aktivitet på DAAE Studio eller antakelser vi gjør om dine preferanser og interesser. 

Lokasjonsdata - for eksempel demografisk informasjon knyttet til IP-adresser.

HVORDAN VI SAMLER INN OG BEHANDLER PERSONDATA OM VÅRE BRUKERE 

Når du oppretter en bruker på DAAE Studio, gir du følgende informasjon: 
- Profilinformasjon og Kontoinformasjon

Når du bruker DAAE Studio, vil vi samle følgende informasjon:
- Aktivitets- og teknisk informasjon, Brukerpreferanser og atferd og Steddata

Når du handler på DAAE Studio, vil vi samle følgende informasjon:
- Profilinformasjon, Kontoinformasjon, Betalingsinformasjon og kjøpshistorikk, Aktivitets- og teknisk informasjon, Brukerpreferanser og atferd og Lokasjonsdata.

Hvorvidt disse kategoriene personopplysninger blir knyttet til deg som enkeltperson avhenger av om du oppretter en brukerkonto eller ikke. Hvis du besøker DAAE Studio når du er logget inn, vil vi identifisere deg gjennom bruker-ID-en i profilinformasjonen til brukerkontoen din. Hvis du besøker DAAE Studio uten en brukerkonto, vil personopplysninger som aktivitets- og teknisk informasjon, brukerpreferanser og atferd og steddata bli knyttet til enheten du bruker, og dermed ikke til deg som enkeltperson. 

Du kan handle på DAAE Studio både med og uten brukerkonto. Hvis du handler mens du er logget inn på brukerkontoen din, vil kjøpene dine knyttes til bruker-ID-en i profilinformasjonen din. Hvis du handler uten å ha en brukerkonto, vil kjøpene lagres individuelt i forbindelse med e postadressen du brukte for å fullføre kjøpet.

HVORDAN BRUKER VI INFORMASJONEN OG HVA ER RETTSLIG GRUNNLAG

Å tilby deg den best mulige handleopplevelsen ved å bruke dataene dine på en sikker måte er utgangspunktet for all behandling av personopplysninger på DAAE Studio. 

Nedenfor finner du informasjon om hvilke personopplysninger som behandles for ulike behandlingsformål, hvilke personopplysninger som behandles, og hvilket rettslig grunnlag formålene er basert på. 

Levere DAAE Studio og tilpasse det for deg 
Vi gjør DAAE Studio tilgjengelig på enhetene du bruker på best mulig måte og prøver å gjøre brukeropplevelsen så fleksibel og tilpasset deg som mulig. Hvis du handler på DAAE Studio, sørger vi for sikker betaling og at vi leverer produktet du har kjøpt til hjemmet ditt. 

Kategorier av personopplysninger som behandles er Profilinformasjon, Kontoinformasjon, Betalingsinformasjon og kjøpshistorikk, Aktivitets- og teknisk informasjon. 

Det rettslige grunnlaget for dette behandlingsformålet er at det er nødvendig for å oppfylle avtalen vår med deg.

Kundeservice og support
På DAAE Studio kan du få hjelp hvis du opplever problemer før eller etter et kjøp via e-post.

Kategorier av personopplysninger som behandles er Profilinformasjon, Kontoinformasjon, Betalingsinformasjon og kjøpshistorikk, Aktivitets- og teknisk informasjon.

Det rettslige grunnlaget for dette behandlingsformålet er at det er nødvendig for å oppfylle avtalen vår med deg.

Administrasjon av brukerkontoer
Gjennom innloggingsløsningen på DAAE Studio kan brukere opprette en brukerkonto. Behandlingen inkluderer også formål knyttet til sikkerhet, som forebygging av misbruk av brukerkontoer og sikkerhetskopier osv. 

Typer personopplysninger som behandles er profilinformasjon, kontoinformasjon og aktivitets- og teknisk informasjon. 

Det rettslige grunnlaget for dette behandlingsformålet er at det er nødvendig for å oppfylle avtalen vår med deg.  

Analyse og produktutvikling
Vi utarbeider statistikk og ser på hvordan DAAE Studio brukes av deg og andre brukere for å forbedre og videreutvikle nettstedet. For eksempel kan vi se på atferden til forskjellige segmenter på DAAE Studio, forstå brukertrender, hvor mange som bruker tjenesten og når, osv. 

Kategorier av personopplysninger som behandles er Profilinformasjon, Kontoinformasjon, Aktivitets- og teknisk informasjon og Brukerpreferanser og atferd. 

Det rettslige grunnlaget for dette behandlingsformålet er vår legitime interesse i å gjøre DAAE Studio så bra som mulig for oss og deg og andre brukere. 

Direkte markedsføring
Vi sender deg både generisk og tilpasset markedsføring i våre egne kanaler, for eksempel i form av nyhetsbrev. Når vi tilpasser markedsføringen, er dette typisk basert på at vi oppretter segmenter av brukere som vi antar vil finne markedsføringen relevant. Vi oppretter også segmenter for å nå nye brukere på tredjepartsplattformer, som for eksempel Facebook Mirror Audiences.

Vi ønsker også å annonsere DAAE Studio og produktene våre på steder andre enn våre egne kanaler, og vil derfor prøve å nå både eksisterende og nye brukere gjennom målrettet markedsføring på tredjepartsplattformer som Google og Facebook.  

Vi måler effekten av markedsføringsaktivitetene våre og lager rapporter som viser blant annet effekten og rekkevidden av kampanjene våre.

Kategorier av personopplysninger som behandles er Profilinformasjon, Kontoinformasjon, Aktivitets- og teknisk informasjon, Brukerpreferanser og atferd og Steddata. 

Det rettslige grunnlaget for markedsføring i våre egne kanaler, bruk av Facebook Mirror Audience og måling av effekten av markedsføringsaktivitetene våre er legitime interesser. Dette gjelder for brukere som har en brukerkonto. 

Det rettslige grunnlaget for markedsføring i våre egne kanaler til brukere uten brukerkonto er samtykke.

Det rettslige grunnlaget for målrettet markedsføring på tredjepartsplattformer er samtykke. 

Hindre, begrense og etterforske misbruk av DAAE Studio 
For å sikre at DAAE Studio er en trygg side både for oss og deg, gjennomfører vi analyser og tiltak for å forebygge, begrense og etterforske ulike typer misbruk. Med misbruk mener vi blant annet bruk av falske profiler, spamming, trakassering, forsøk på å logge inn på andres konto, samt annen atferd som er i strid med gjeldende lovgivning eller vilkårene for bruk av DAAE Studio. 

Kategorier av personopplysninger som behandles er Profilinformasjon, Kontoinformasjon, Aktivitets- og teknisk informasjon, Brukerpreferanser og atferd og Steddata.

Det rettslige grunnlaget er vår legitime interesse i å tilby en sikker tjeneste.

Plassering av cookies og innsamling av data  
Vi bruker cookies i forbindelse med behandlingsformålene nevnt ovenfor. Du finner mer informasjon om bruken vår av informasjonskapsler i vår erklæring om informasjonskapsler.

Kategorier av personopplysninger som behandles er Profilinformasjon, Kontoinformasjon og Aktivitets- og teknisk informasjon.

Det rettslige grunnlaget er samtykke i henhold til §2–7b i ekomloven. 

For bokføringsformål
Når du handler på DAAE Studio, er vi pålagt å lagre informasjon i henhold til bokføringsloven.

Kategorier av personopplysninger som behandles er Profilinformasjon, Kontoinformasjon og
Betalingsinformasjon og kjøpshistorikk. 

Det rettslige grunnlaget er våre forpliktelser i henhold til bokføringsloven.

HVEM VI DELER DINE PERSONOPPLYSNINGER MED

På DAAE Studio bruker vi tjenester fra flere leverandører. Noen av disse er våre databehandlere, som leverandører som har inngått avtaler om å behandle personopplysninger på våre vegne. Dette gjelder:

Plattformtilbyder som er Shopify Inc. Shopify behandler
profilinformasjon, kontoinformasjon, aktivitets- og teknisk informasjon, brukerpreferanser og atferd og stedsdata. 

Andre leverandører mottar personopplysninger fra oss og
behandler de på egne vegne som behandlingsansvarlig. Dette gjelder: 

Betalingsleverandører som VIPPS og Stripe og de mottar profilinformasjon og betalingsinformasjon og kjøpshistorikk. 

Distribusjonsleverandører som Posten, Instabox og Porterbuddy og de mottar profilinformasjon.

Markedsføringskanaler som Facebook, for eksempel bruk av Facebook speilpublikum. Disse dataene av-identifiseres imidlertid før de lastes opp og sendes til Facebook. 

Annonseplattformer som Google og Facebook. De mottar
aktivitets- og teknisk informasjon knyttet til pseudonymiserte ID-er.

Hvis du har spørsmål om hvordan dine personopplysninger behandles av mottakere som mottar personopplysninger som en behandlingsansvarlig, oppfordrer vi deg til å lese personvererklæringene til
disse selskapene.

OVERFØRING AV DATA UTENFOR EU/EØS 

Dersom DAAE Studio mottar tjenester fra en databehandler utenfor EU/EØS, og behandlingen innebærer overføring av personopplysninger til et land som ikke gir tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger, vil DAAE Studio sørge for at overføringene er underlagt vilkårene i EU-standardkontraktklausulene eller andre egnede overføringsgrunnlag som kreves av personvernlovgivningen.

Hvor lenge lagrer vi personlig informasjon 
Det generelle utgangspunktet er at vi lagrer personopplysningene så lenge vi trenger å utføre formålet for innsamlingen av personopplysningene. I praksis betyr dette at vi lagrer dine personopplysninger så lenge du har en brukerkonto, eller hvis andre hensyn eller juridiske forpliktelser som pålegges oss, krever en kortere eller lengre lagringsperiode.

SIKKERHET FOR DINE PERSONLIGE OPPLYSNINGER 

Beskyttelsen av dine personopplysninger har høy prioritet for oss. Vi arbeider kontinuerlig med å beskytte dine personopplysninger og annen konfidensiell informasjon. Våre sikkerhetstiltak inkluderer fysiske, tekniske og administrative tiltak. 

Våre ansatte mottar opplæring og veiledning om hvordan de skal håndtere personopplysninger på en sikker måte. 

Dine personopplysninger behandles kun av autorisert personell som har tilgang til informasjonen på grunn av deres faglige stilling, og som er underlagt en forpliktelse til utelukkende å hente/bruke dataene for det angitte og legitime formålet for innsamlingen. 

Vi har rutiner og tilgangskontroll for å hindre uautorisert tap eller avsløring av dine personopplysninger. Vi sørger for at behandlingen av personopplysninger utføres korrekt og sikkert, og at behandlingen beskyttes mot skadelig programvare. Eventuelle trusler mot datasikkerhet håndteres effektivt, da sikkerheten og beskyttelsen av dine personopplysninger er en del av det daglige arbeidet i virksomheten vår. Vi overholder kravene til beskyttelse og sikring av personopplysninger som følger av gjeldende personvernlovgivning. 

Enhver brudd på våre sikkerhetsprosedyrer dokumenteres. Vi har prosedyrer og kapasitet til å oppdage og håndtere brudd på sikkerhet og personvern. Hvis slike brudd oppdages, vil dette bli rapportert til ledelsen, risikoen for sikkerhetsbrudd vil bli vurdert, og Datatilsynet vil bli varslet hvis nødvendig. Du vil også bli varslet som bruker hvis sikkerhetsbruddet utgjør en høy personvernrisk for deg. 

DINE RETTIGHETER

I samsvar med GDPR har du visse rettigheter med hensyn til vår behandling av dine personopplysninger. 

Du har rett til å få en kopi av, rette, korrigere og oppdatere personopplysningene vi har om deg i samsvar med GDPR kapittel 3. Du kan også ha rett til å begrense behandlingen eller få slettet dataene dine. Hvis behandlingen vår er basert på ditt samtykke, kan du også trekke dette tilbake når som helst i innstillingene for brukerkontoen din eller ved å melde deg av nyhetsbrevet via informasjonen i nyhetsbrevet.

Hvis du mener at vi behandler informasjonen din i strid med dine rettigheter, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi oppfordrer imidlertid deg til å kontakte oss først slik at vi kan ta stilling til dine innvendinger og avklare eventuelle misforståelser. Se kontaktinformasjonen vår nedenfor. Hvis du ikke er fornøyd med vår klagebehandling, kan du anke saken til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan du kontakter Datatilsynet på Datatilsynets nettside.

ENDRINGER

Vi vil jevnlig oppdatere denne personvernerklæringen for å gjenspeile eventuelle endringer i måten vi behandler personopplysninger på, for eksempel hvis vi lanserer et nytt produkt eller oppdager nye behandlingsaktiviteter vi ønsker å gjennomføre. Ved betydelige endringer vil vi informere våre brukere separat om endringene.

KONTAKTINFORMASJON

Hvis du har spørsmål knyttet til denne personvernerklæringen, vennligst kontakt oss på hello@daaestudio.com.