VILKÅR OG BETINGELSER

FORRETNINGSINFORMASJON
DAAE Studio drives av DAAE WEAR AS
Fossveien 5
1551 Oslo
Org.nr: 929 642 325
hello@daaestudio.com

Disse vilkårene gjelder når du som forbruker legger inn en bestilling på Daaestudio.com 

PARTENE
Selger er DAAE WEAR AS (Org. nr. 929 642 325), Fossveien 5, 0551 Oslo. Du kan referere til oss som selgeren, DAAE Studio, eller som vi eller oss.

Våren 2023 ingikk DAAE WEAR AS et samarbeid med Egmont People.

Du er forbrukeren når du legger inn en bestilling på Daaestudio.com. Gjennom disse vilkårene vil du bli referert til som forbrukeren, kunden, kjøperen, du, deg, din eller ditt.

PRIS
Alle priser er oppgitt i NOK og inkluderer merverdiavgift med mindre annet er angitt. Fraktkostnader er ikke inkludert med mindre spesifisert. Den endelige prisen, som inkluderer alle utgifter som frakt og emballasje, vil bli vist før du fullfører bestillingen. Du vil ikke bli belastet ekstra kostnader utover den endelige prisen.

BETALING
Hos oss kan du velge betalingsløsningen som passer deg best. Vi tilbyr betaling med VIPPS, VISA og Mastercard. Vi kan kreve betaling for varen så snart bestillingen din er sendt fra vårt lager. 

Hvis du velger å betale med kreditt- eller debetkort, kan vi reservere kjøpesummen på kortet ditt ved bestillingstidspunktet. Kortet blir belastet samme dag som varen(e) sendes.

LEVERING
Levering anses som fullført når du har mottatt varen. 

Hvis leveringstiden ikke er spesifisert i ordrebekreftelsen, vil vi sørge for å levere varen til deg raskt og innen 30 dager fra datoen for bestillingen. Varene blir levert til stedet og tidspunktet som er angitt på ordrebekreftelsen, med mindre annet er avtalt separat. 

ANGRERETT
De fleste av produktene våre kan returneres. For alle badedrakter* må den originale merkelappen og hygienelinerne være på plass for at returen skal aksepteres.

Med mindre avtalen er unntatt fra angreretten, har du rett til å avbryte kjøpet av varen i samsvar med Angrerettloven. 

For å utøve din angrerett må du gi beskjed til oss innen 14 dager etter at du har mottatt varen. Dette inkluderer alle hverdager. Hvis fristen faller på en helgedag eller helligdag, forlenges fristen til neste arbeidsdag. 

For å oppfylle kravet om bevis på avbestilling, må du sende inn meldingen skriftlig. Dette kan gjøres gjennom et returskjema, e-post eller fysisk brev. 

Hvis du sender meldingen før angrerettsperioden utløper, anses den som oppfylt i henhold til kravene til angrerett. 

Angrerettsperioden starter:
Hvis du ikke har mottatt informasjon om angreretten og angreskjemaet ved levering av produktet, forlenges angrerettsperioden til 12 måneder etter den opprinnelige perioden. Det samme gjelder hvis du ikke har blitt informert om vilkårene, fristene og prosedyrene for å utøve angreretten. Hvis du mottar informasjon om retten til å avbryte innen disse 12 månedene, utløper angrerettsperioden likevel 14 dager etter at du mottar informasjonen.

Når du utøver angreretten, må du returnere varen til oss umiddelbart og senest 14 dager etter meldingen om angreretten. Med mindre annet er avtalt eller du ikke har blitt informert om å dekke returkostnadene, er du ansvarlig for de direkte kostnadene ved å returnere varen. DAAE Studio kan ikke belaste en avgift for bruk av angreretten. 

Du kan prøve eller teste varen på en rimelig måte for å vurdere dens karakter, egenskaper og funksjonalitet uten å miste retten til å avbryte. Imidlertid, hvis testingen går ut over det som anses rimelig og nødvendig, kan du holdes ansvarlig for eventuell verdiforringelse av produktet. 

Vi er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til deg umiddelbart, og senest 14 dager etter at vi har mottatt melding om din angrerett. Vi har rett til å holde tilbake betalingen til vi har mottatt varene fra deg eller til du har fremlagt bevis for at de er sendt tilbake.

FORSINKELSE OG IKKE LEVERING - RETTIGHETER OG FRIST FOR Å MELDE KRAV
Hvis vi ikke leverer varene eller leverer dem for sent som avtalt, kan du, avhengig av omstendighetene og i samsvar med Forbrukerkjøpsloven, kapittel 5, holde tilbake kjøpesummen, kreve oppfyllelse av krav, trekke deg fra avtalen og/eller kreve erstatning fra oss. Dette gjelder bare hvis DAAE Studio er ansvarlig for forsinkelsen. 

Oppfyllelse
Du har rett til å opprettholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra oss. Imidlertid kan du ikke kreve oppfyllelse hvis det er en uoverstigelig hindring eller hvis utførelsen av ordren ville forårsake betydelig ulempe eller kostnader for DAAE Studio som er betydelig uforholdsmessige i forhold til dine interesser. Hvis vanskelighetene løses innen rimelig tid, kan du fortsatt kreve oppfyllelse som forbruker.

Du mister retten til å kreve oppfyllelse hvis du urimelig forsinket melding om kravet. 

Heving
Hvis DAAE Studio ikke leverer varene i tide, må du gi oss en rimelig forlengelse for oppfyllelse. Hvis DAAE Studio fortsatt ikke leverer innen den utvidede fristen, kan du kansellere kjøpet.

Erstatning
Som forbruker har du rett til å kreve erstatning for mindre tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke hvis DAAE Studio kan bevise at forsinkelsen skyldtes en uforutsett hindring utenfor vår kontroll, som ikke kunne forventes rimelig ved avtaleinngåelsen. 

FEIL PÅ VAREN
Hvis du oppdager en feil på produktet, må du gi oss beskjed innen rimelig tid etter at du har oppdaget det. Dette skal gjøres innen to måneder fra oppdagelsen eller når det rimelig kunne vært oppdaget. Klager må sendes inn senest to år etter at du har mottatt varen.

DAAE Studio vil levere produktene i samsvar med spesifikasjonene som er oppgitt på nettsiden. Ikke levering, feil forsendelser, skader og andre produktfeil skal rapporteres til vår kundeservice på hello@daaestudio.com. Vi vil dekke returkostnadene hvis feilene ikke skyldes forhold som du, kjøperen, er ansvarlig for.

Vanligvis løses feil gjennom produktbytter. Å returnere produktene gir ikke automatisk rett til refusjon med mindre du har rett til å avbryte kjøpet i henhold til Forbrukerkjøpsloven eller benytte deg av angreretten innen angitt tidsfrist. 

ENDRINGER I PRISER, VILKÅR, OSV.
Vi forbeholder oss retten til å endre priser, kjøpsvilkår, personvernretningslinjer og innholdet og sammensetningen av produkter og tjenester. Eventuelle endringer vil bli kommunisert gjennom informasjonsmeldinger i passende kanaler.

KONFLIKTLØSNING
Eventuelle klager skal rettes til oss innen rimelig tid. Begge parter vil gjøre en innsats for å løse eventuelle tvister på en god måte. Hvis dette ikke lykkes, har du muligheten til å søke mekling fra Forbrukertilsynet. Du kan kontakte Forbrukertilsynet på telefonnummer 23 400 600.